News
Category
News & events
نایب‌رئیس اتاق ایران در گردهمایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی اعلام کرد :
Tuesday, October 15, 2019 by مدیر پشتیبانی پورتال

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران در نخستین گردهمایی با حضور اعضا، چگونگی یکپارچه‌سازی سازوکار تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی را مورد بررسی قرار داد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نخستین گردهمایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران از وجود سازوکارهای مستقل و مجزا برای تأیید صلاحیت توسط شرکت‌های بازرسی فنی، انتقاد کرد و گفت: رسیدن به یک شیوه مشخص و تجمیع همه فرایندهای موجود برای تأیید صلاحیت، می‌تواند دستاورد اصلی این گردهمایی باشد.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت این انجمن در تدوین سازوکاری یکپارچه برای تأیید صلاحیت‌ها، یادآور شد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده موظف هستند پیش از تصمیم‌گیری در مورد مسائل اقتصادی، نظرات تشکل‌های تخصصی را دریافت کنند. در این حوزه نیز انجمن با توجه به دانش و تجربه‌ای که در اختیار دارد می‌تواند اثرگذار باشد و ضمن مطالبه گری برای یکپارچه‌سازی فرایند تأیید صلاحیت، پیشنهادهای خود را برای اجرای این فرآیند، ارائه دهد.
وی در ادامه به نقش انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب در تلاش برای ارتقای بهره‌وری در کشور اشاره و تصریح کرد: از برنامه سوم توسعه به بعد همواره قرار بوده تا یک‌سوم رشد اقتصادی کشور از محل رشد بهره‌وری تأمین شود. متأسفانه در همه این سال‌ها رشد بهره‌وری نزدیک به صفر بوده است. شاید یکی از وظایف مهمی که به دوش اعضای این انجمن است این باشد که برای رشد بهره‌وری برنامه‌ریزی کند.
سلاح ورزی یکی از مسائلی که در رشد بهره‌وری اثرگذار است را مقررات زدایی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر سه نهاد در راستای مقررات زدایی فعال هستند که به نمایندگی از بخش خصوصی در هر سه نهاد حضور دارم. به طور حتم به کمک مقررات زدایی می‌توانیم فرصت‌های ایجاد شده برای فساد را کاهش دهیم و به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کنیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به مطالعات بین‌المللی و تجربه کشورهای مختلف از مقررات زدایی و آزادسازی به عنوان راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی یاد کرد و گفت: بر اساس جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد شاخص‌های رقابت‌پذیری، رتبه ایران 10 پله نزول کرده است، در حالی که می‌توانیم با روش‌های ساده‌ای مانند مقررات زدایی و کاهش دخالت‌های دولت در امور اجرایی، رتبه ایران در شاخص‌های مختلف را بهبود ببخشیم. در این رابطه همه تشکل‌های اقتصادی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند

Name
Last Name
E-Mail

Save Information