vehicle standard
Last News | Important News and Events

 

" شهر ارگانیک " در تبریز


به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی آذرستاویز نشست خبری بانوی کارآفرین ایرانی که از راه اندازی "شهر ارگانیک" توسط شرکتی دانش بنیان در تبریز با شعار "زندگی سالم در شهر ارگانیک" در تبریز برگزار شد.
برای گسترش محصولات سالم و فرهنگ سازی برای آشنایی بیشتر مردم شهر فرهنگ و ادب با این نوع محصولات، حتما نیاز به بازار مخصوص محصولات ارگانیک احساس می شود. در کنار این موضوع جلب اعتماد مردم امر مهمی است که باید اعتبار ادعای این نوع محصولات برای مردم ثابت گردد. در این میان شرکت بازرسی آذرستاویز با در اختیار داشتن بازرسان مجرب به جهت بازرسی و تایید ارگانیک بودن محصولات این بازارها از محل تولید تا محل عرضه می تواند در کنار مردم و تولید کنندگان عزیز باشد.
منبع : پایگاه خبری نصر تبریز

 

Share نسخه مخصوص چاپ
vehicle standard

Row

Name of  standard

Standard No

1

Sound level

70/157/EEC

2

Braking

71/320/EEC

3

Steering effort

70/311/EEC

4

Speed limiter

92/24/EEC

5

Speedometer and reverse gear

75/443/EEC

6

Audible warning

70/388/EEC

7

Recording equipment in road transport

85/3821/EEC

8

Engine power

80/1269/EEC

9

Radio interference suppre

Name
Last Name
E-Mail

Save Information