خلا قانونی در بازرسی از آسانسورهای واحدهای مسکونی
Tuesday, September 12, 2017 by مدیر محتوا

وی با بیان اینکه سوء استفاده از عنوان بازرس آسانسور و مشکلاتی که ممکن است در نتیجه آن برای ساکنان ساختمان ایجاد شود، مایه نگرانی است، تأکید کرد: اگر مالکان ساختمان ها به بازرسی دوره ای راغب باشند آمادگی داریم این بازرسی ها را انجام دهیم.
پیروزبخت استفاده از تجهیزات غیر استاندارد در ساخت آسانسور را تبلیغات سوء دانست، گفت: اگر قطعات آسانسور متصل شود و آسانسور شروع به کار کند بازرسان ما عملکرد آن را بازرسی می کنند و براساس عملکرد، نمره رَد یا قبولی می دهند به طور نمونه یکی از ساختمان های دولتی پس از 3 بار بازدید هنوز نتوانسته است نمره قبولی برای بکارگیری آسانسور را کسب کند.
رییس سازمان استاندارد با تکذیب مُهرفروشی در تایید استاندارد بودن آسانسورها از نظر کیفیت قطعات و تجهیزات گفت: بازرسان ما قطعاً کنترل های لازم را بر روی قطعات و تجهیزات آسانسور انجام می دهند و اگر تخلفی مشاهده شود برخورد لازم صورت می گیرد.
پیروزبخت گفت: در جلساتی که در دولت داشتیم اعلام آمادگی کردیم آسانسورهای ساختمان های دولتی، عمومی و تجاری را بازرسی کنیم و استفاده از آسانسورهایی را که با استاندارد انطباق ندارد متوقف کنیم.
پیروزبخت گفت: اینکه می بینید آسانسور بسیاری از ساختمان های دولتی و تجاری پُلمپ است، متوقف شدن فعالیت آسانسور به علت استاندارد نبودن آسانسورهاست.